Posted on

การฝึกดึงข้อเป็นการออกกำลังกายที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายประการ เช่น ช่วยให้กล้ามเนื้อหลังแข็งแรง กล้ามเนื้อแขนแข็งแรง กล้ามเนื้อไหล่แข็งแรง และช่วยให้ร่างกายมีบุคลิกภาพที่ดี แถมยังช่วยให้แขนแข็งแรง เวลาช่วยตัวเองกับหนังโป๊168pornก็จะฟินสุดๆ
การฝึกดึงข้อสามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับระดับความแข็งแรงของแต่ละบุคคล เหมือนระดับความฟินของหนังโป๊168pornนั่นแหละ สำหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่สามารถทำดึงข้อได้ อาจเริ่มต้นด้วยการดึงข้อแบบใช้ขาช่วย หรือใช้เครื่องดึงข้อที่มีน้ำหนักถ่วงช่วย โดยค่อย ๆ เพิ่มจำนวนครั้งและน้ำหนักถ่วงขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น
สำหรับท่าดึงข้อแบบมาตรฐาน มีขั้นตอนดังนี้ ยืนใต้บาร์ดึงข้อ กระโดดขึ้นจับบาร์ด้วยการจับเหนือศีรษะให้กว้างกว่าช่วงไหล่เล็กน้อย แล้วจึงห้อยตัวและกางขาเล็กน้อย เป็นท่าเริ่มต้น จากนั้นดึงสะบักลงไปด้านหลังเมื่อคุณเกร็งหลัง ลำตัว และบั้นท้าย ดึงตัวขึ้นจนกว่าคางจะเลยบาร์ แล้วค่อย ๆ ลดตัวลงสู่ท่าเริ่มต้น
การฝึกดึงข้อควรทำอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยแต่ละครั้งควรทำ 3-4 เซต แต่ละเซตทำ 8-12 ครั้ง หากทำครบจำนวนครั้งแล้ว ก็สามารถเพิ่มจำนวนครั้งหรือจำนวนเซตขึ้นได้
นอกจากท่าดึงข้อแบบมาตรฐานแล้ว ยังมีท่าดึงข้อแบบอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น
ดึงข้อแบบกว้าง (Wide-Grip Pull-Up) จับบาร์ให้กว้างกว่าช่วงไหล่เล็กน้อย
ดึงข้อแบบแคบ (Close-Grip Pull-Up) จับบาร์ให้แคบกว่าช่วงไหล่เล็กน้อย
ดึงข้อแบบคว่ำมือ (Inverted Pull-Up) จับบาร์คว่ำมือ
ดึงข้อแบบตัวโน้ม (Pull-Up with Lean) โน้มตัวไปด้านหน้าขณะดึงข้อ
การฝึกดึงข้อเป็นการออกกำลังกายที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายประการ อย่างไรก็ตาม ควรฝึกอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับระดับความแข็งแรงของแต่ละบุคคล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บ
ข้อควรระวังในการฝึกดึงข้อ
1. ไม่ควรฝึกดึงข้อหากมีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อหรือข้อต่อ เดี๋ยวจะกลับไปดูหนังโป๊168pornไม่ไหว แถมทรมานด้วย
2. ควรเริ่มต้นฝึกดึงข้อแบบใช้ขาช่วยหรือใช้เครื่องดึงข้อที่มีน้ำหนักถ่วงช่วย หากยังไม่สามารถทำดึงข้อได้
3. ควรฝึกดึงข้ออย่างช้า ๆ และควบคุมการเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวัง
4. ควรพักอย่างน้อย 24 ชั่วโมงระหว่างการฝึกดึงข้อ ขนาดดูหนังโป๊168pornยังต้องมีการพักเลย
หากปฏิบัติตามข้อควรระวังเหล่านี้อย่างเคร่งครัด จะช่วยให้การฝึกดึงข้อมีประสิทธิภาพและปลอดภัย